• Μερικές κριτικές στην αποεμπορευματοποίηση

    Date: 2015.04.25 | Category: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, OIKONOMIA | Tags:

    φρέσκο φρέσκο από το wiki (μαζί με τις κρέμες του φτερού)

     

    (τη μαρμελάδα βατόμουρο ποιος την έβαλε και δεν μπορώ να δω??)